<5 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Diasdag, den 2412. a. a...r....t,1931 Tegenwoordig de heeren: ür...Q..Oeketh,,Burgeiaeea ter A.......End.e.nd.i.i3 k .fiJi .A...J"» G.»Koerid;erB "ie tiiouTer s J SecretarisJ...G..A...Bat.en.hurg.,r V I Afwezig de heerl.JJ LU De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met 3.1^van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 142