NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. LO van de der op ■/rijdag, den 271931 Tegenwoordig de heeren: Mt...G. DeEeth, Burgemeest A.End.en.d.ij..k....fi.a...A-..J...G».Ko.e.nd.ers, Wethouders. Secretaris J«g»A«Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met h bvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 150