e e "o lift. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Oplichter Bouw- Toningtoezicht en A. Hil&orstLaan straat 3^- Soest V.i.Berg en Go. 3AI, GemeenteeBecreta- r is ;endt declaratie wegens overwerk verri»; bij het samenstellen van een ontwerp-boui verordening. lingweg. KORTE INHOUD. venscht van de gemeente te huren het ceel sectie H no.1754 gelegen aan Len Ie.: 18 Maart(34 zendt inzijn bemerkingen over ontwerp-; tract met de IT.V.de ïïnghrand inzake den aankoop van zandgrond voor verhooging vs gemeenteterreinen. vraagt machtiging tot aankoop van twee schrijfmachinetafeltjes bij de firma )e Globe" te Hilversum voor de prijs van i' 37,50 per stuk totaal f 75* Je kosten te bestrijden uit den post aai koop meubelen raadhuis (gewonen dienste in verbar wordt bes] doen vanaf recteur va zicht er vt rende den van den D: ven hun se verleenen uit oogpui heid, wel! van de wa; de wegens zijmede drachten, Eet advi gevraagd 1 Besloten 'te berich Raad voor 2 jaren h hu rsom v- •villen be Wen3cht i deeling v na inwinn missie. Besloten machtigen rand af t me: den v en op te ma xtregel het werk verleende D; het s Li niidati Bo .st de "mijnen ie /4 gedeelt De beoali va-; het g gravinger werp) vei De gevra u 3 C 03 1 li 3 3 O. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 151