6 e J25 ~o >h(). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Wethouder Openbare Werken Bestuur der Engen daalschool KORTE INHOUD. Tn TortT1! tQr sprave nP Tir - gewezen Directeur niet een voorschotg^fTijj aan het maandsalaris kan worden uTt^oetaaldJ De meerderheid is van oordeeJ^-dSTt de oersojl lijke aansprakelijkheid bjrj'üe uitbetaling in gedrang komt zooc^tr-'loesloten wordt het bedrag in zijn ggh-e'el uit te betalen, wan neer alle .mogelijkheden van niet goed^euriij of vernijs-trigine> van net raadsbesluit is uif jeslp-t€n. Wethouder Endendijk wenscht aan- stelt de vraag of hij door benoeming van een raadscommissie tot herziening Ier sala rissen en loonen van gemeentepersoneel ontj heven kan worden van de opdracht tot her ziening der loonen van gemeentewerklieden, komt in de vergadering ten einde nogmaals overleg te plegen omtrent de plaats waar di nieuw te bouwen school zal worden gesticht. Ha over! 1. dat hi teinen g< d- ster d: nos.447 1 lijk eig( Eaarri en ter gezai tegen eei 2. dat h' te koop ei eigendom van ongei 2» dat hi van de p! de beide wijzing 1 Dreiding: dcorn. (J 3 C Dagteekening en volgnummer. 1_r. -- nn A nVnnl i r- r, i' -fn-y i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 157