h NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3.., van de der op Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 3.3.tot en met <3 bvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, dag, den 4193/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 16