NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No12.. van de der op Diasdag, den 7A p r i 119^1 Er.6,QeEetrii» Burgemeester Tegenwoordig de heeren: A. Endendijk en A.J.C.KoendersVethouders Secretaris JG.A.Batenburg Afwezig de heei De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met dTjHvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 170