BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. .vethouder openba re «erken deelt mede, een onderhoud te hebben gehad met den eigenaar van het perceel Van Weede. straat 3>den heer velleman, in welk onder houd gevraagd is om grondafstand langs de Spoorstraat, het is hem gebleken dat de eigenaar niet bereid is tot grondafstand, doch wel tot ruiling van zijn perceel met het perceel steenhofstraat b onlangs door» gemeente aangekocht. Voorts is gevraagd net op het perceel Van '.ïeedestraat 3 staande koetshuis te verkoopen. üok hiertoe is de eigenaar niet bereid. De Tethouder meent jdat er wel mogelijkheid is tot huur van het koetshuis en zou daartoe stappen willen dos wanneer het College niet tot ruiling der neide perceelen onder verrekening der meer jwaarde wenscht over te gaan. je verga tot ruili gegaand richten 0 loedkeuri jgesloten ven te ri dat het C den naad te doen. heschiklti voor stal auto en d huren. Vo zocht maa heffing v tegen het langs de ficieele der Alg.2 Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 177