NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No11, van de der op Vrijdag, den 10A p r i 1 1931 Tegenwoordig de heeren: Mr.»G. Deketh, Burgemeester A.End end i j.k. e n A. «JAC. Ko end er s7/ e thoud er s SecretarisJG.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den ,19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .Jj&.S..... tot en met ..hifi.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 180