NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoIA, van de der op loensdag, den lpA ...p ri 119J1 Tegenwoordig de heeren: •Mr-«G. Deketh, Burgemeester A„.Ende.nd..ij.k...en..A.,.J...G.,».ICQ.enci.ers,Teth.o.ucie.rs. Secretaris J. G,.A.J3at enburg Afwezig de hee De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers H.kf.tot en met A3.3.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 188