T yy/. Y/r til} Jè^. BESLISSING. 1 t* Ó^A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -Z^. t>. <■35 -éé^-X &CcSZ-É_-- /£<£.- vA&óes^ïxy Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 18