mngin te aadsbesiu; Wo.21/lu rijd met saldi doo; ingen) ve: lal 1931 23 Jan.1' in. t/m 31' t mijzigin ruari 193c n grond r in de ge. 1 ingen ai, van kabels eidingen edigd -veri n rappor- j.1. no. regeling ijk voorki an. BESLISSING. Wordt voor kennisgeving aangenomen. fpe rente wordt vastgesteld op: P i voor het tijdvak van 1 t/m 23 Jan.'31 |<9 voor het tijdvak van 24- Jan.t/m 31 voordracht worden goedgekeurd en zullen Re ad worden aangeboden! [■Besloten wordt een regeling te ontwerper als door den Directeur in zijn rapport bedoeld. nen over ente "beleg! 30 vast til tage van i| mulieren i een gelijl en elec- g, zoodat: meer zijn aan. Invet t ie-contra ingediend nende te aangaande aangebract; terreinai' van een 1 sectie E| <1 {Zal den Raad worden aangeboden. wordt besloten* [De garantie-contracten worden geteekend en Besloten wordt deze zaak te deponeeren. P-sloten wordt den grond te aanvaarden erk P laad een ontwerp-besluit ter vaststelt er_, x°2 ?£eaan te bieden.1 erl.Postws 1 V- <f JV l-pirv V cGtLwW- A ujoh. A v wjtn! tl Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I n O r. 1 - k W//4 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cd! cGeedd~. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 190