e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. HbV Opz. Bouw- en Woningtoezicht 9 April'31 KORTE INHOUD. brengt advies uit, inzake het verzoek van, J.Blom, wonende Korte Gracht 23 te Amersfooil om hem in principe vergunning te verleenen tot den bouw van een dubbel woonhuis, op een terrein, gelegen aan de Amersfstraat te Soesterberg, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie E, volgens overgelegde si<| tuatieteekening. racht var der gemeer bouwvergui de onthefi laan door standsver] lesloten ■len dat bi •ondeiger ïersf oor1 |4 der BA sen dubbe] zooa] |egd, kan jrden go< tj 3 C 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 195