NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoZ/y. van de der op Vrijdag, den 17April19J1 Tegenwoordig de heeren: MrG.Deketh.,Burgemeester» A.»Endendijk,wethouder... SecretarisJ .G.A.Batenburg. Afwezig de heerhoenders,wethouder. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met H Tüvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 198