e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 43 4. P.Hornsveld De Zoom 7 Soest 4 b r. 4 i b. S.v.d.Kuilen Koudhoornweg 2 Soest 1p-4-51 Directeur O.W. 15-4-'51 verzoekt de ontworpen rijwielpaden, rallel loopende met de spoorlijn Soest- Utrecht niet in gereedheid te brengen, doch het oude pad, loopende langs de Zoom enkel en uitsluitend te handhaven en in verband daarmede over te gaan tot plaatsing van een tweetal borden en wel 1 nabij de "Paltz"aangevende de rich ting (langs oude fietspad) Soest,Soest- dijk-Baarn en Hilversum en 1 bij de aar., sluiting Oud-nieuw rijwielpad aangever.ii de richting Soestduinen-Vliegkamp-Den j der -Zeist- Amersfoort. verzoekt te willen bewerkstelligen,dat de algeheele afsluiting van den Koud hoornweg worde opgeheven. gesloten [stellen ppoorbaai ven en ii -jean adres jging van -fclooterwf floor Bur^ keuren bi eijne in: flen gema.' kan den 1 het schr: den 4 Ap: aldus bei keer ove] heel is grond ei g< is gemaal derwerpel bestaan, "regelen i worden. l)cor den met de C< voorgestf sant teg« bestaat 1 den Koudl Bangs ger ■Kad lang: achter vj bgnige b< zien lan^ binding t de spoort fran de n: steld woi let veria geheel i: lordt op |en door lord te geeft in overweging een rijwielpad aan t leggen over gemeentegrond vanaf het rij' wielpad aan den Koudhoornweg, en aansis tende op het reeds bestaande rijwielpad langs de spoorlijn. lesloten [gaan (zi( 'uilen Kf (J 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 199