h U BESLISSING. heeft ge-|| ffordt goedgekeurd >mobiel- Soester-| J0, pvergaande tot benoeming worden met al- ger.eene stemmen tot leden van den Brand- traad benoemd de heeren: C.Sevenhuyzen. G.van Lindt M.Hornsveld pe benoeming wordt geacht te zijn inge gaan op heden. Kadat de heer Tensen de vergadering neefh verlaten wordt besloten aan de Bö.Staten te berichten dat voor de au- Itobusverbinding Soest—Hilversum veel wordt gevoeld aangezien Soest daarbij pelang heeft. Om reden dat het traject Oranje bom Eikenlaan reeds gereden wordt door den itobusdienst N.V. v/h Geerestein,zal in herweging gegeven worden een vervoerver- Jd in de eventueel te v^g^-ggnen concess |bp te nemen voor alle bihrseni één kwartieij: Jr of minder aan de door de N.V.Geere stein voor haren dienst vastgestelde Lensturen vooraf op voormeld traject Rettrekken. ■V Jv v) Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. je&ct* AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 206