NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoX 6 van de der op Dinsdag, den 21April19^1 Tegenwoordig de heeren: MrG.Deke thBurgemeest A.«jindendigken....A».J.»..G.o.KoencLer.s..,.....w.e.i:Jio.ucl.e.r.s SecretarisJ.*..ft*A»Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...ri..£ltot en met Hj-."!... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 208