BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Opzichter Bouw en Woningtoezicht KORTE INHOUD. stelt aan de orde de behandeling van de door Openbare Werken gevraagde inschrij. ving voor de levering van 2 markiezen aan het Raadhuis. Ingeschreven is door; C.W.Veenendaal H.A.W.Luschen Wed.W.J.van Ee P.Staal J.Willemse 90,= 1 95,= '110,= 97,= 90,= 17-4-*31 adviseert onder voorwaarden aan G.W. Schothorst ontheffing te verleenen vant bepaalde in art. 14 sub IV der Bouwveror dening ten behoeve van een aanbouw aan zijn perceel. Ba gehoud [gal en J tur.d aan ven prijs Opzichter Bouw en Woningtoezicht biedt ter behandeling aan eenige verzoe' ken om bouwvergunning met de daarbij be> ncodigde teekeningen en bescheiden. Besloten ieenen, w lebben vc waarden r van Bouw- April 19; Ie.alle f percet voor 1 als d£ toekei loos i volle lende grond men. 2e.Voor 1 van In onder: gesto 144 vergur boekt onc 2/147 en Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 217