r' NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 11, van de der op Dins.dag, den 28A 0ri 119J1 Tegenwoordig de heeren: I,;rG.Deketh, Burgemeester A.Endendijk... en e.nd.ers''Lethouders SecretarisJ .G.A. Batenburg* Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken jen mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers L tot en met 5~D van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 220