'51f v- 1 rijving de ge- oor de benoemde egewezen f kennis draad set Beetzlaa ing is gi tregelen er ketel er var^ r-ft|5ril waarbij verleend ng voor fordt besloten. ■fan de installatie is een afzonderlijk verslag opgemaakt en hiernevens als bij' lage gevoegd. B E S L I S S I N G. tWordt goedgevonden. V~ -/V 47 5'. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 228