s E 5"Öl. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. GfedStaten 28 -4-»31 le afd.No. 1241/746 KORTE INHOUD. zenden "beschikking van den Minister ?an \rbeid, Handel en Hij verheid dd. 21 Apri 1931 Ho.f42 G afd.Volksgezondheidwaarii aan het College toestemming wordt verleg tot overschrijving van de vergunning voo den kleinhandel in sterken drank van nu wijlen J.Stalenhoef op naam van Jol# k.j merheek. Gebruik nu ming ""ordt jij len J3 (am van J' u (J 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 233