BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. maken een bemerking op het raadsbesluit van 2^ Maart 19J1,no1528inzake ge deeltelijke sluiting van de Soester- bergschestraat Gedeputeerde Staten van Utrech Utrecht Wethouder van Onderwij s stelt voor den datum van ingang van ont slag voor den heer P.Stuurman, onderwi; zer aan de o.l. J te bepalen op 1 school aan de Beetzlaai Juli a.s. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 239