'fr. BESLISSING. dsbesluiiMgesloten wordt Gedeputeerde Staten te ake ge- I Verzoeken een besluit te nemen, rege- ester- Beende de aanwijzing van het wandelpad bvereenkomstig de motor- en rijwielwet g van ontl Ket ontslag wordt aangenomen onderwijBraan op 1 Juli 1931* Beetzlaarf in te Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 240