NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3-t) van de der op Tins dag. den 5M....ei Tegenwoordig de heeren: A.End©ndijk-en--A»J»G.EoenderSj wethouders SecretarisJG.» A»Eat enburg* Afwezig de heer G.ückcth,burgemeester wegens ziekte De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers f 10tot en met S.. \A... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 242