vA v Jt yro. mg van hrancarci e-veror- t betrek- an melk Hinderwet r voor schablonet traal be~' 472. enbare en bestia[J rioolee)-J straat van" 1 3y[ een rzoêkende nnalaan kwerk te ons ent er. j .ndgronden stelde wij rverorde- lester- l de ge- :erheide irbaan en kad. be- koopen. vraagt Soester- een lo- :rberg« BESLISSING. Besloten wordt de levering van de rij- vielbrancard voor Soestorberg op te dra gen aan de N.V. Fabriek voor Wagenbouw v.h. J.G-eesink en Zonen te Weesp. Besloten wordt het schrijven in handen iite stellen van de Wetgevende Commissie. I Besloten wordt de vergunning te verlee [hen overeenkomstig het Besluit hierneven^ ||als bijlage gevoegd. Pij opening der bus blijken te zijn in geleverd 10 inschrijvingsbiljetten t.w. van: Gebrs.Bergervoet te Pannerden ƒ1276.- C.Westland te ïïigtevegt ƒ:5649.- D.Snijders te Amersfoort ƒ1254.- V.van Dorths.Aannemers I/ïij.te Amersfoort 2768.- te IIillegersberg/2740.- Aannemersbedrijf te Zeist /15^3,_ te Huis ter Heide ƒ21 57-- te Soest ƒ1444,5t te Utrecht ƒ2860.- de gunning aan te houden jlf. Bunschoten [p.Y.Verschuurs IjW. van Essen f,7. A.Dei j s IC. van Hees Besloten wordt [en advies te vragen van Directeur O.W. Besloten wordt de heer Iseger te verzoe ken te willen mededeelen wie de toezeg ging heeft gedaan en wet hem is toege zegd. Zal den Raad ter vaststelling worden aan geboden tot een bedrag groot 52.- Den Raad zal worden voorgesteld de Bouw verordening te wijzigen overeenkomstig iet ontwerp besluit. Aan adressant mede te deel en dat voor- |loopig de grond in kwestie niet door de gemeente van de hand wordt gedaan. Besloten wordt een lokaal der o.l.schoo ^oesterberg kosteloos voor voormeld doel tot wederopzeggens toe beschikbaar te |R "tellen. v/H IH 4 xAf y ihio. - r/<5 V - V> lüjL *A' V 31- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C\J cletüwr Ay I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 24