NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders A No van de der op Jx.i j dag, den 8M ei. 1931 Tegenwoordig de heeren: It!r..*..G...».9e.ke.th.f...Burgemeester A^ndendljk... er,.. A.J.. (T. hoenderswethouders, Secretaris Afwezig de heer... JGABat enburg De notulen van de vergadering van den V.S 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met .S.LIJivan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, typ:v.d.G.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 250