BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ffM. Directie van de NVArnhems che Waterleiding Mij Utrecht Gedeputeerde Staten Utrecht 5-5-151 28-4-*31 Theod.Wagner Soest 27-4- Chr.Jongelingen Vereeniging "Immanuel" Soesterberg. Tl 9. W. van den Heuvel. 28-4-21 Soest 4-5-'^1 Tl i' Directeur O.W. 5-5-*51 deelt met betrekking tot het verzoek van J.Moester om uitbreiding der waterleiding in den Plasweg mede, dat de kosten dier uitbreiding worden begroot op 475,=. geeft naar aanleiding van het schrijven van B. en Wdd. 10 April j 1 in over weging den Raad voor te stellen een bedraj van 10.978,= aan de Provincie Utrecht te betalen als bijdrage in de door deze uitgevoerde Eemverbetering, en een bijdraJ te verleenen van 2/29 deel in de jaarlijkj sche onderhoudskosten van de Eem. verzoekt aansluiting van zi jn perceel op het gemeenteriool. De Directeur van O.W. adviseert bij rapport dd. 5 Mei j.l.no. 61-2-2 de gevraagde vergunning te ver leenen. verzoekt vergunning tot het aanbieden van een donatie vraagt hem voor hoogstens 2 maanden toe staan den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in afwaoli-l ting van de verbouwing van de localiteitel welke onmiddellijk ter hand zal worden nomen. zendt een vereenvoudigd plan voor de stichting van een wachthuis je op het ter-1 rein der gemeente aan de Birkstraat hoek Perd.Huycklaan. 3 C jy O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 253