fHH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Kerkbestuur Par. Onb.Ontv.H. Maagd. Maria te Soestdij 8-5-'51 KORTE INHOUD. verzoekt te willen toestaan dat Dinsdag 12 Mei a.s. de nieuwe begraafplaats aan den Kostverlorenweg door beaarding van de Eerw.Zuster van Mariënburg in gebrui] wordt genomen in afwachting van de uit voering der wettelijke voorschriften ter,) aanzien van de inrichting der begraaf plaats, waartoe reeds maatregelen zijn genomen. Besloten w< Irichten da' IbegraafP1^ K afwerki: [terrein wo grafruimte 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 259