4- BESLISSING. Dinsdag tats aan -ng van 1 gebruikl de uit- -ften terj ïgraaf- ;n zijn Lggioten wordt het Kerkbestuur te be lichten dat tegen het ingebruik nemen de Ite^raafplaats geen bezwaar bestaat,mits K afwerking van de omrastering van het Krrein wordt bespoedigd en voorloopig d [grafruimte wordt afgezet en beplant. Ixnm. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 260