NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3.1.,.. van de der op Maan. dag, den 11i. 19| 1 Tegenwoordig de heeren: Mr.CUDelreth, Burgemeester, A. Endendij.k .en.A#J*C»Koenders'Yethouders. SecretarisJ. G,A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stui deelingen, vermeld onder de volgnummers .S..H tot en met ..T.S.Tvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 262