<u a a 5Ï5. fff. y st BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch-Ambtenaa Gasbedrijf Openbare berken Ileeren J.J.Meurs en J.Th.van Noesel Directeur van Oper bare Terken r 7-5-'31 S-5-'31 verzoekt machtiging om het bult en s childe JÏn af 'ijki werk der gebouwen van het gasbedrijf 0;teMgen opdra dragen aan A.van Schaik en Zonen voor de C0cr f 423, som van f 423» -• Eeik te gun 60.-. voldoen aan hun opdracht door inzending van een ontwerp badhuis met woning voor ais van een kostenberekening van den bouw tot een bedrag groot f i stelt voor I26.OOO straatklinkers aan te koopen van de N.V, Vlamoventraa^klinkers f Zeist, welke klinkers langs de Birkstraat staan, voor den prijs van f 28.- oer 1000 stuks. De Commissie van Openbare werken deelt m dat zij zich met den aankoop kan vereenige Ivoor een maximum-orijs van f 28.- per 1000 stuks. Besloten w aan t e rediet te cbnform he lapkoop var Ier irijs tj kerrie de sc gave te vei pn dienst 3 C "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 265