h feóO- - i schilder i-jf 0; t roor de sending l VQoraie DOUW tot Besloten wordt het nieuwe "bouwplan den ;aaaan te bieden met voorstel het bouw- orediet te willen verstrekken. 3 aan te Linkers rkstraat oer 100Q deelt a vereenige per lOOfl -Cpnforffl het voorstel wordt besloten tot aalkoop van de partij straatklinkers voor len prijs van f 23.- per 1000 stuks uitma kepie de som groot f 352Ö,- en dese uit gave te verantwoorden op den post maga- ;irn dienst 193^- BESLISSING. Txi afwijking van het ver&oek het werk te 30- in opdragen aan A.van Schaik en Zonen roe" f 423, wordt besloten het schilder- ,etk te gunnen aan T.L.31ok alhier voor JV' Al cP^i V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ld' AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 266