NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No1 .V van de der op 1 J.dag, den 15M ei1921 Tegenwoordig de heeren: ,Mr.G DekethBurgemeester en ,A... J.CUKoenderswe.tiio.uders SecretarisJ.» G.» A.-Batenburg.. Afwezig de heerV De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met 6.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 268