HA BESLISSING: Overeenkomstig het voorstel van den Ge- leente-Ontvanger wordt besloten. In de bus wordt aangetroffen J inschrij Ivingen t.w. van: JTJ.V. O.B.I.M. te Soest [Automobiel-Centrale Alblas Soest |J.Willig te Soest Uit de inschrijvingen blijkt dat de aan| [bieding van N.V. O.B.I.M. de laagste is besloten wordt de levering aan deze Mij- |op te dragen. Wordt besloten. Besloten wordt op di' ;elegram te zenden. r dag een geluks- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 26