NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. y<f. van de der op Dtnsdag, den 19LI. e 1 1931 Tegenwoordig de heeren: Mc.»JekethBurgexzees ter AoEniendij. {$:.....e.n „A...J. ..G..«Ko.ena.ers.., Te tho.ud er s SecretarisJ *.GA.Bat en burg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met X.<f Jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 276