;e veraoe- l van de l over de en Verhej' itie ad. i adviezea snden boui dei. Hen, snoodigd di er van Bow architect cllege om gaven aan ek moeter. feiten. Zoi ond "bij de n geschil t en denA wijze van gewonnen t is en ee1 at advies te dragen dpunt in h' juist, t midden d ndeli is g Meerdere aan dit I odig bleei ier een ge dat het ga es-i minne .art aan de ,eld het ad ;en. 3it i< .oeaicht/e j in ie be het gelijk ik van dei idvies aan welk ad- :r kerk is lering daar gesterkt t sten geiwS .lhoewel ïgt^oezictrt c van het gebruik k< sr heeft v s noodig vergunningen worden verleend, overeen Eis tig de besluiten hiernevens gevoegd Xoekt onder de nrs. 1/3ÓO, 1/362, 1/ B E S L I S S I N G. 1/363 sf 4^: l/J/2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 278