NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nof. van de der op Vrijdag, den 1.6Januari19^1 Tegenwoordig de heeren: Mr GN Dek-e-t-h-j ■Burg-emeester., ,A.«End.erLdi.jJL....en«.K.oend er s..,.7etho.ur.era Secretaris .J.^..G.».i...Ba.t.e.nb.nrg.. Afwezig de heei De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met Lcj........ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 28