jt ijip A vm. *7 2* ;eraeente iieukenlaai willen do, ie pomp to :elen secti ïg op den jendom der jctie G. ot het sectie G| ing zijne: voor reKe- 3weg als j e te olaai 750 aan ig is oelaj 1 kleine 0: en vraagt nemen. en te be- n voortaan naf Nieuws arn-Bilthol eelte de en e bouv/aan- n verband oeken te verbonden n de Koninj delpad .d^j g van deae at. BESLISSING. gesloten worden de Dir. O. te machtige let perceel aan te sluiten op de waterlei lint/. Het gevraagde crediet ad. f 61,90 w toegestaan (rapport 26 Hei 3l.llo95/2/7) pit besluit mede te deelen aan adressant Besloten wordt adressant te vergunnen he erceel sectie O no.2818 als uitweg te ge te-ui ken tot wederopzeggenstoe en onder ve plicht ing tot betaling van f 0,25 recogni tie per jaar. Ipe ontwero-vergunning hiernevens als hij lage gevoegd wordt goedgekeurd. Fin verband met het verzoen tot het plaat van palen voor de verlichting wordt beslo ten hiertoe aan de P»U.E.1I. tot wederop- zpggens toe vergunning te verleenen. P'.ordt goedgekeurd. n ordt t r- ien besloten wordt vanaf 1 Juni a.s. ten aan zien van de ambtswoningen de regeling te olgen als bedoeld in art.1619 van het urgerlijk 'etboek en hiervan mededeeling Ie doen aan de bewoners van ambtswoningen fin den Dir. 0»"J hordt besloten. pordt besloten, 'ordt besloten. verzoek®We vergunningen*worden verleend overeen- de noodigwflstig de besluiten hiernevens gevoegd f geboekt onder de nrs. 1/358, 1/364, 156. AANMERKINGEN. 17 kA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V" ClA eLcc^-1 i/tH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 292