NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. I van de der op Yr.ij dag, den 2L..Ja.nuar.i19J1 Tegenwoordig de heeren: j&p..Dejceth.en. A^Sndendijic.. SecretarisJ.,..G...A-.Ba.tenburg..».n//I Afwezig de heerA..J. G .iGoenders. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.tot en met Li.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 2