NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No17. van de der op D.in.sdag, den 2J u.n 1 1931 Tegenwoordig de heeren: Mr......D.eiceth, Burgemeester, &.,...JIn&endi4.k....eil. A. J...G»Koenaeru Te*houdery.V/ SecretarisJ. GA.Bat e nburg Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met I).H^van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 302