m- 141. demeente-secretari van Dijk 6 41. 144- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ~ej ,'T.Pliernan geb. Wijhold Leger des Heils Utrecht (Toevluch voor dakloozen) 1-5 ■'31 24-5-'31 vraagt een crediet ad f 100.- voor aanhol van een groote wagen op een der schrijftij chines ten einde deze uitsluitend voor stencilwerk te kunnen gebruiken. Het credé verzoekt herstelling van den duiker liggeBesloten i de onder den toegangsweg van zijn weiland Bet in on< aan den Woorderweg. Btsdien g' lek èe vo. vraagt verlof voor den verkoop van aloo- [BËet gevra; holhoudenden drank anderen dan sterken Msenkomsti* drank in de voorlocaliteit en de aangeboiriBlage gevoi de zaal van het oerceel Birkstraat 10. verzoekt toestemming tot het houden tan collcte op 24-25 en 2o Juni 1931 Tordt ve <y S S 3 C cn "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 309