w NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 2 van de der op Vrijdag, den .5.J u ,.ni19^1 Tegenwoordig de heeren: ilr,.u.öeketii-,Burgemeester -ïEt-houder-s SecretarisJ,«.Q.*A*3a.t.enb.u.rg..Mr Afwezig de heerli.../... A De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .A.fUT.... tot en met ..Lh.x~... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 1 aT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 312