hl BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I I Commissie Openba re Werken Afd. Soest van dej10 Jan.'jl Ned.Vereeniging Eerste Hulp bij Ingelukken" ppzichter Bouw- Woningtoezi cht er 15 Jan.'51 No.44. Deelt mede zich te kunnen vrreenigen met het door den Directeur van Openbare Wer ken bij rapport dd. 15 Januari j.1. no.23 1-6 ingezonden plan tot verbreeding van brug over de Pijnenburger Grift. Verzoekt goedkeuring van de tarieven, we ke door de Vereeniging voor het vervoer van zieken zijn vastgesteld. 10 Jan.51 Rapporteert, dat noch door G.Starink, noch docr B.D.Kruidenier gevolg is gegeve aan de aanschrijving van 1 December 19J0 en 4 November 19J0, inzake afbraak van-he! geen is daatgesteld in strijd met wet en verordening. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 31