5 NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No. van de der op Jins dag, den J. u n 1193)1. Tegenwoordig de heeren: G.».Ll.ek£.tïu Burgemeester..*.. A.».ündeiidij.lc....e.n....A...J.*.C*iü).endexs,.....Te.th.o.udLex.a..Ij- SecretarisJ(rA.».Ba t.enburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ly.LLtot en met ..Liï.S.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 320