BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. o Aanduiding van den afzender. Door de heeren Do oman en van Klooster den nog eenige inlichtingen gevraagd aange zien het hun niet duidelijk is, dat de ha ten van het kadaster opgelegd bij openbare werken geen juiste gegevens bevatten en he kada&ter te \rnersfoort die gegevens wel \ie te verschaffen» De Voorzitter geeft zooveel mogelijk de noodige inlichtingen, doch het is de heere niet duidelijk. Zij zijn echter van de noo zakelijkheid wel overtuigd en verklarend voor de uitgaven te zijn. De heer Doorman geeft in overweging de he van bes te verzoeken nog eens een heldere toelichting te geven vóór dat de crediet aanvrage in den Raad wordt behandeld. G D3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 327