NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nobh. van de der op '/rijdag, den ju n i19^1 Tegenwoordig de heeren: lir..u*Jeketii-,Burgemeester A-.JAC»Koendersfe-thouder» Secretaris J. Q. A. Batenöurg Afwezig de heerV—'-End-e-nd-i-j-k-. De notulen van de vergadering van den i/„19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers II ÏÏ..Htot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 330