44 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noifi. van de der op j.i.n.Sdag, den 1.6.J u.. .n.i1931 Tegenwoordig de heeren: Xir..«.vi.«....D.e.ke.th.»....J3.uigejrie.e. Secretaris 1.a.A» Bateabttrg.' Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ../liptot en met yTb"van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, a.«.... .e-n—-"j"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 336