BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. N.V.Centrale Slachtplaats voor ie gemeente Soest 28-5-1931 irandraad Soest 10-6-1931 zendt balans per 31 Dec.1930 en verlies. en winstrekening over 193^ van Geritrals Slachtplaats. De opmerkingen,waartoe deze stukken aan leiding geven, zijn vervat in een schrij. ven dd. 1 Juni 1931 van den ^hef van de a? deeling financiën ter gemeentesecretarie.' brengt advies uit aangaande het schrijve van de firma Groeneveld co, te ^msteria i.z. aankoop der nieuwe sirene op het raad! huis en geeft o.a. in overweging goed te keuren, dat op de Brandweer-motorspuit eest z.g. claxon-sirene worde aangebracht, enz,| Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 343