NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoHX~ van de der op Vrijdag, den 1.9 J u n i 19J1 Tegenwoordig de heeren: MrGDeketli» burgemeester A. Bndendijk en AJC tKoenders7?ethouders» SecretarisJ.C,A.Batenburg, Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ^..iAs tot en met .j..J hvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 346