NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Dd.n.sdag, den 20 Januari192ji Tegenwoordig de heeren: llr..,G.B.e.ke.t>hBurgerr.ee star A.--Iindendiï)2;-.en--A-.J»-G»-KQendeps 'fetho- SecretarisJGA.,3-1 ep "hur^. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 'rLo.tot en met é}pvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, ""v. De Burgemeester, uiers.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 34