NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NokLi. van de der op .Uirisdag, den 30JL 1931 Tegenwoordig de heeren: Mr.G.. Dgketh, Burgerr.ee A..Endendijk en A.J.C.Koerïiers, Ife.thQ.ud.e Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19, worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,.~J H 8 tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 362